books to ebooks

EOD: tjänsten i korthet

Med eBooks on Demand-tjänsten kan du beställa en digital kopia av en bok.

Så här fungerar tjänsten: 

När du ser EOD-knappen i den lokala bibliotekskatalogen, DISA, kan du beställa en e-bok direkt genom att trycka på knappen. Den fysiska boken skannas varsamt och med hög upplösning av biblioteket. De skannade bilderna OCR-tolkas, i görligaste mån. Efter betalning är boken omedelbart tillgänglig för dig genom nedladdning.