books to ebooks

Az EOD-szolgáltatás feltételei

Készült az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvek igény szerint elnevezésű szolgáltatásához. Érvényes: 2007. március 1-jétől.

Országos Széchényi Könyvtár
1827 Budapest
Budavári Palota F épület
Kapcsolat: Reprográfiai csoport, Országos Széchényi Könyvtár
Tel.: +36 (1) 487 8689

Honlap:http://www.oszk.hu
E-mail: opm@oszk.hu

§ 1 Érvényességi kör

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK) és az e-könyv megrendelője, azaz a Vásárló, közötti üzleti kapcsolatot kizárólag az alábbi dokumentum, Az EOD-szolgáltatás feltételei, a megrendelés ideje alatt érvényes változata határozza meg. Az OSZK ezen rendelkezéstől történő semmilyen eltérést nem fogad el, kivételt képeznek azon esetek, amelyekben az OSZK kifejezetten írásban hozzájárul az egyéb felhasználáshoz.

§ 2 Kapcsolatfelvétel

A Vásárló megrendelése magában foglalja az OSZK felkérését a szolgáltatás elvégzésére. Amennyiben a Vásárló az OSZK-nak elektronikus úton megrendelést ad, az OSZK e-mailben visszaigazolást küld a Vásárlónak, amelyben megerősíti, hogy megkapta a megrendelést, és ismerteti annak részleteit. A visszaigazolás nem jelenti a megrendelés automatikus elfogadását, hanem csak a Vásárló értesítésére szolgál arról, hogy az OSZK megkapta a megrendelést. A szerződés addig nem lép életbe, ameddig az OSZK nem erősíti meg e-mailben vagy szóban, hogy az OSZK el tudja küldeni a megrendelt e-könyvet. Az ilyen megerősítés többek között a könyv elérhetőségétől, fizikai állapotától, valamint a digitalizálásra való engedélytől függ, és nem ütközhet szerzői vagy kizárólagos jogok megsértésébe. 

A Vásárló két munkanapon belül értesítést kap arról, ha a digitalizálás elvégzése nem lehetséges.

Azokban az esetekben, amelyeknél a digitalizálás árai még nincsenek meghatározva, az OSZK költségbecslést készít. Az ilyen költségbecslés nem kötelez vásárlásra, és nem jár többletköltséggel.

A kiskorú személyek által feladott megrendeléshez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában a szerződéskötés nem jön létre. 

§ 3 A felhasználás feltételei / A kívülállóknak történő átadás tilalma

Ha ettől eltérő megállapodás nem születik, akkor a Vásárló megkapja a jogot az elkészült termék saját céljaira történő felhasználásra. Minden ezen túli felhasználás a szerződés megszegését jelenti. A Vásárló kizárólag Az EOD-szolgáltatás feltételei érvényességi körének megfelelő felhasználásra kap jogosultságot. A Vásárló nem jogosult a termék harmadik személynek történő átadására, csak megtekintésre vagy ingyenesen történő átadásra.

§ 4 A visszalépés kizárása

Az e-könyv CD-n vagy DVD-n történő elküldése esetén:
Amennyiben a CD-ket és DVD-ket kézbesítésénél felbontották, a megrendeléstől való visszalépésre nincs lehetőség.

Az e-könyv letöltéssel történő átadása esetén:
A letöltésre jogosító link elküldése a Vásárló által megadott e-mail címre a kézbesítés megtörténtének tekinthető. Az OSZK 60 napig teszi elérhetővé a linket. Megjegyzés: A visszalépés lehetősége kizárt attól a pillanattól, amikor az e-könyvet az OSZK kézbesítette, mert a visszaküldés a technológia jellegéből adódóan ez nem lehetséges.

§ 5 Kézbesítés / Fizetés

Az OSZK kizárólag azután bocsátja az e-könyvet felhasználásra, miután a Vásárló a szolgáltatás költségeit megfizette, és az összeg bizonyíthatóan megérkezett az OSZK-ba. [*kivétel: postai utánvét]

A letöltés útján történő kézbesítés arról a linkről történik, amelyet a Vásárló által megadott e-mail címre az OSZK elküldött. A link 60 napig érhető el.

Amennyiben a megrendelés postai utánvéttel CD-n, illetve DVD-n történő küldésre vonatkozik, a kézbesítés arra a címre történik, amelyet a megrendelés során a Vásárló megadott.

Az OSZK törekedni fog arra, hogy a megrendelést 14 naptári napon belül teljesítse; jóllehet ez az időkorlát nem kötelező, kivéve azokban az esetekben, amelyekben a teljesítési időt külön megállapodásban a felek rögzítették.

Amennyiben az OSZK saját hibáján kívül nem tudja a megrendelt e-könyvet kézbesíteni, például azért, mert Az EOD-szolgáltatás feltételeiben szereplő másik fél nem teljesíti az előírt kötelezettségeit, az OSZK azonnal felbonthatja a megállapodást. Ilyen esetben az OSZK azonnal értesíti a Vásárlót arról, hogy a megrendelt terméket nem lehet kézbesíteni.

§ 6 A teljesítés és fizetés ideje

A szolgáltatás ára attól kezdve követelhető, amint a Vásárló értesítést kapott arról, hogy az e-könyv számára elküldhető. 

A Vásárló az alábbi módokon fizethet:

  • Személyesen készpénzzel
  • Postai utánvéttel
  • Online fizetéssel

Megjegyzés: Az OSZK csak abban az esetben bocsátja rendelkezésre az e-könyvet, amennyiben a fizetés bizonyíthatóan megtörtént.

§ 7 Kompenzáció / Ellentételezés

A Vásárlónak akkor van joga az ellentételezésre, amennyiben követelése jogosnak bizonyul, és azt az OSZK nem vitatja.

Az OSZK nem fizet ellentételezést olyan esetekben, amennyiben az OSZK fizetésképtelen, vagy olyan ellenkövetelések esetében, amelyek a Vásárló kötelezettségeivel vannak jogi összefüggésben. 

§ 8 Felelősségvállalás a károkért

Az OSZK az e-könyv elkészítése után ellenőrzi annak minőségét. Személyes átvétel esetén a Vásárló kérheti az e-könyv megtekintését, és amennyiben minőségileg megfelelőnek találja, azt aláírásával tanúsítja. Amennyiben az átadott e-könyv meghibásodik, a szerződésben előírt intézkedések lépnek érvénybe.
A Vásárló garanciára vonatkozó egyéni követeléseit az OSZK nem fogadja el. A szállítás során történt károkért az OSZK nem vállal felelősséget. A fenti korlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben az OSZK szándékosan vagy gondatlanságból eredő kárt vagy fizikai sérülést okoz a fizikai adathordozón. A Vásárló részéről további követeléseknek helye nincs.
Amennyiben az e-könyv nem megfelelően működik az átvételkor, a Vásárló köteles visszaküldeni 30 napon belül az OSZK-nak az eredeti CD-t, DVD-t. A visszaküldést Az EOD-szolgáltatás feltételeiben meghatározott intézkedésekkel összhangban kell megtenni. Az OSZK fenntartja a jogot arra, megállapítsa és igazolja a kár jogosságát. Ez esetben az OSZK az e-könyvet díjmentesen, újra elkészíti.
Megjegyzés: Az OSZK nem garantálja és nem vállal felelősséget, amennyiben a Vásárló különleges elvárásokat támaszt a termékkel szemben, vagy sajátos céljai vannak a termékkel.
Az automatikus szövegfelismerés (OCR) nem garantálható teljes mértékben, ennek minősége függ az eredeti könyvben használt betűtípustól, nyelvtől, illetve a könyv korától, állapotától.

A szolgáltatásban előforduló ideiglenes fennakadásokért, például a letöltéssel történő kézbesítés során, szerverhibákból és más technológiai problémákból adódóan, illetve egyéb előre nem látható körülmény folytán, az OSZK nem vállal felelősséget.


Tóth Ferenc Tibor
mb. tájékoztatási igazgató
Tájékoztatási Igazgatóság
Országos Széchényi Könyvtár