books to ebooks

the future of reading is digital

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Image University of Tartu Library

*** Remondi tõttu on EOD teenuse pakkumine peatatud ***

Tartu Ülikooli Raamatukogu (asutatud 1802) on Eesti vanim ja suurim teadusraamatukogu (3,7 mln arvestusühikut, sh vanatrükiseid u. 500 tuh). TÜR ülesandeks on:
* Tartu Ülikooli õppe- ja teadustööks vajaliku informatsiooni kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine
* avalike infoteenuste osutamine
* eestikeelsete, Eestis ilmunud, Eestit käsitlevate või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute täieliku kogu loomine, säilitamine ning teadustööks kättesaadavaks tegemine
* teadus- ja kultuurilooliste arhivaalide kogumine ning säilitamine
* raamatukogu- ja infoteaduste alane teadus- ning arendustegevus.

Vanatrükiste kogus (ilm kuni 1917) leidub hulgaliselt teadus- ja kultuuriloos teedrajanud teoseid, teadus- ja kirjandusklassika esitrükke, raamatu- ja köitekunsti silmapaistvaid näiteid, vähestes eksemplarides ilmunud või säilinud, samuti nimekatele isikutele kuulunud raamatuid alates trükikunsti algusaegadest.
Käsikirjakogu sisaldab Lääne-Euroopa ja Idamaade illumineeritud käsikirjalisi raamatuid ning ürikuid, arvukalt Baltimaade õigus- ja ajalooallikaid ning muid kultuuri- ja teadusloolisi manuskripte, nimekate isikute kirju ja käekirjanäidiseid, Eesti teadlaste isikuarhiive.
Fotokogus leidub tõelisi rariteete alates paberfoto eelkäijatest - dagerrotüüpe ning inglase W. H. F. Talboti valmistatud maailma esimesi paberfotosid ja fotogravüüre 1840-1860. aastatest.
Kunstikogu hinnatavaimaks osaks on 10500-leheline graafika- ja joonistuste kogu 15.-19. sajandist.