books to ebooks

the future of reading is digital

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu loodi 1918. aastal Eesti Riigiraamatukoguna, mis pakkus õigusloomeks vajalikku informatsiooni Vabariigi Valitsusele.

Praegu on ülesandeks koguda, säilitada ja teha kättesaadavaks Eestis ilmunud, eestikeelseid või Eestit puudutavad teavikud sõltumata nende ilmumiskohast.

Tema kogudes on umbes 3,2 miljonit teavikut: raamatud, perioodika, jadaväljaanded, käsikirjad, graafika, kaardid, helisalvestised, filmid ja videod, mikrovormid jmt. Tal on arhiivkogu (550 000 eesti väljaannet, mis avaldatud alates 1861. aastast), haruldaste raamatute kogu (27 000 nimetust, mis hõlmab enne 1861. aastat avaldatud eesti raamatuid ja enne 1831. aastat avaldatud välisraamatuid) ning põhikogu (2,4 miljonit nimetust, mis hõlmab humanitaar- ja sotsiaalteaduste) valdkondi.

 

Kataloogid koos EOD nupp

ESTER Tallinn
E-kataloog ESTER on ühiskataloog, mis sisaldab infot raamatute, perioodika, kaartide, nootide jm. kohta. Kataloogis on mitmeid iseteenindusvõimalusi ja linke täistekstidele. Eesti Rahvusraamatukogu kogud, sh. e-raamatud on kirjeldatud andmebaasis ESTER Tallinn.

Repositories

DIGAR

Other Catalogues