books to ebooks

the future of reading is digital

Evropske knjige na voljo kot e-knjige po naročilu za zmerno ceno

Vizija

Evropske knjižnice hranijo milijone knjig, ki so bile natisnjene v obdobju med letoma 1500 in 1900. Zaradi starosti in velike vrednosti so te knjige pogosto dostopne le v ustanovah, ki jih hranijo.

S storitvijo EOD so le z nekaj kliki miške ti skriti zakladi dostopni vsakomur. Uporabniki lahko naročijo e-knjige preko običajnih knjižničnih katalogov, knjižnice opravijo digitalizacijo in knjigo pošljejo uporabniku preko storitve mreže EOD. Knjige, digitalizirane na tak način, so vključene v digitalne knjižnice sodelujočih knjižnic ter tako dostopne na internetu. Z letom 2009 se te knjige lahko naroči tudi kot ponatise v obliki „pravih“ knjig.

Elektronske knjige po naročilu za bralce

eod button. on request in digital form Kadarkoli zagledate kataložni zapis s to oznako, lahko naročite knjigo v obliki EOD e-knjige.

E-knjige po naročilu v knjižnicah

Storitev EOD se je začela v okviru projekta „Digitalizacija po naročilu“, ki je bil sofinanciran v okviru programa eTEN .

Projekt Evropske unije se je pričel oktobra 2006, sodelovalo je 13 knjižnic iz 8 evropskih držav, in je trajal do junija 2008.
Do julija 2008 se je izoblikovala samostojna mreža trinajstih ustanovnih knjižnic. Vse od takrat se mreži pridružujejo nove, „pridružene članice“, ki prav tako začenjajo ponujati to storitev.

Od maja 2009 do aprila 2013 bo EOD sofinanciran v okviru programa Kultura 2007 Evropske komisije . V tej, nadaljevalni fazi projekta, sodeluje 20 knjižnic iz 10 evropskih držav. Trije cilji tokratnega projekta so:

  • Razširitev mreže EOD z novimi evropskimi članicami
  • Promocija storitve EOD kot primera dobre prakse na področju evropskega sodelovanja, izobraževanje interesnih skupin (knjižnic, muzejev in drugih kulturnih delavcev), da bodo delovali na tem večnacionalnem kulturnem servisu, ki temelji na sodobnih informacijskih tehnologijah.
  • Podpora medkulturnemu dialogu med bralci in uporabniki in starejšega knjižnega gradiva s pomočjo tehnologij spleta 2.0.

Vse evropske knjižnice so vabljene, da stopijo v stik s koordinatorjem in se pridružijo mreži EOD

Preberite si več o mreži in storitvi:
Mühlberger, Günter / Silvia Gstrein: "EBooks on Demand (EOD): a European Digitization Service." IFLA Journal. 35. 1 (2009): 35-43. Online: http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf