books to ebooks

the future of reading is digital
find books for digitisation


infobox news

EOD na Frankfurtskom knižnom veľtrhu 2007!

EOD na Frankfurtskom knižnom veľtrhu 2007!
Navštívte EOD tím na frankfurtskom knižnom veľtrhu (hala 4.2, stánok N452) alebo navštívte jednu z prezentácií, ktorá sa konala v stredu, vo štvrtok (oba dni v angličtine) a piatok (v nemčine).

Služba EOD začala v dvoch ďalších knižniciach

Od júna 2007, bola služba EOD spustená v 2 bavorských knižniciach: V Univerzitnej knižnici v Regensburgu a v Bavorskej štátnej knižnici!

Pages

Subscribe to Syndicate
Archív noviniek