books to ebooks

the future of reading is digital

Október 2021 : špeciálna ponuka literatúry, ktorá nikdy nezošedne!

Október 2021 : špeciálna ponuka literatúry, ktorá nikdy nezošedne!

Od 1. do 31. októbra desať členských knižníc EOD siete ponúka len za 10 EUR digitalizáciu kníh, na ktoré sa už nevzťahuje zákonná 70-ročná ochrana autorským zákonom, zo svojich fondov! Všetky knihy, ktorých sa táto ponuka týka, nájdete v zdieľanom EOD katalógu na tomto linku: https://t1p.de/eodoct2021.
Digitálne kópie je možné objednať zo zbierok nasledujúcich knižníc :

  • Národná knižnica Estónska
  • Univerzitná knižnica v Tartu (Estónsko)
  • Univerzitná knižnica v Regensburgu (Nemecko)
  • Univerzitná a štátna knižnica Tirolsku (Rakúsko)
  • Národná technická knižnica (Česká republika)
  • Univerzitná knižnica Humboldtovej univerzity (Nemecko)*
  • Švajčiarska národná knižnica*
  • Univerzitná knižnica v Bratislave
  • Národná a univerzitná knižnica Slovinska*
  • University Library of the Medical University of Vienna

Knižnice si vyhradzujú právo na výnimky

*Na knihy s rozsahom nad 250 strán sa uplatňuje štandardný cenník!

Objednajte si digitálnu kópiu a pomôžte sprístupniť kultúrne dedičstvo verejnosti!