books to ebooks

Môžem si objednať len dotlač bez objednania e-knihy?

Iba v prípade, ak si objednáte reprint z už digitalizovanej knihy, napr. z repozitára partnerskej knižnice / digitálnej knižnice. Ak kniha ešte neexistuje v digitálnej podobe, musíte si objednať aj e-knihu.


see all FAQs