books to ebooks

Môžem (okrem e-knihy) získať aj vysoko-kvalitne naskenované strany?

V súčasnosti nie. Zameriavame sa na kompletné knihy, ktoré sa digitalizujú pri zachovaní maximálnej kvality a dodávajú ako ako kompletné e-knihy, takže ich môžete ľahko prečítať na obrazovke a vytlačiť pre svoje vlastné účely. Ak si chcete objednať jednotlivé stránky, kontaktujte, sprosím, knižnicu. Kontaktné údaje nájdete na stránke. .


see all FAQs