books to ebooks

Ktoré knihy si môžem objednať ako e-Knihy?

Je možné objednať všetky knihy, ktoré boli vydané v rokoch 1500 – 1900. Niektoré knižnice napriek tomu ponúkajú na digitalizáciu aj knihy, ktoré nespadajú do tohto časového rámca. Sú to e-knihy pre špeciálne skupiny používateľov , napr. výskumníkov či zrakovo postihnutých.


see all FAQs