books to ebooks

the future of reading is digital

Kráľovská knižnica, Národná knižnica Dánska a knižnica Kodanskej univerzity

Image The Royal Library

Kráľovská knižnica Dánska bola založená ako univerzitná knižnica v roku 1482 a ako národná knižnica v roku 1648. Ako národná knižnica, Kráľovská knižnica Dánska spravuje národné kultúrne dedičstvo v poňatí publikovaných diel: kníh, seriálov, novín, letákov, rukopisov, dokumentov, máp, obrazov, fotografií a hudby v štandardnej a digitálnej forme.

Kráľovská knižnica Dánska sa usiluje o poskytovanie čo najlepšieho prístupu k jej zbierkam pre potreby výskumu, štúdia a poznávania s maximálnym zreteľom na uchovávanie, bezpečnosť a nedotknuteľnosť s ohľadom na budúce generácie.

Knižnica Kodanskej univerzity zabezpečuje relevantné a komplexné zbierky študijnej literatúry, v štandardnej a digitálnej podobe, ktoré sú dostupné na výskum a ďalšie štúdium na Kodanskej univerzite a pre krajinu ako celok.

 

Katalógy s EOD tlačítkom

REX
REX je online katalóg Kráľovskej knižnice, ktorý sa skladá z viacerých databáz, ktoré zaznamenávajú materiály do fondu knižnice. REX je hostiteľom niekoľkých databáz iných knižníc. Články je možné vyhľadávať v ELEKTR-e, elektronických periodikách knižnice, CD-Romoch a online databázach. V katalógu je možné vyhľadávať tlačenú hudbu, drámu, texty, obrazy, rukopisy alebo odkazy na webstránky.

Repositories

Other Catalogues