books to ebooks

the future of reading is digital

Európske knihy sú k dispozícii na objednávku a za rozumnú cenu ako e-knihy

Vízia

Európske knižnice zhromažďujú milióny kníh publikovaných od r. 1500 - 1900. Vzhľadom k ich veku a hodnote, sú často prístupné len pre čitateľov knižníc.

Prostredníctvom služby EOD sú tieto skryté poklady dostupné všetkým len po niekoľko kliknutiach myšou. Používatelia si objednajú knihy cez knižničné katalógy, knižnice potom zdigitalizujú požadované dokumenty a pošlú ich používateľovi prostreníctvom sieťe EOD. Digitalizované knihy sú týmto spôsobom začlenené do on-line digitálnych zbierok partnerských knižníc na internete. Od roku 2009 je možné tieto knihy objednať aj vo forme "skutočnej" papierovej knihy, ako doplnok digitálnej verzie.

e-knihy na objednávku pre čitateľov

eod button. on request in digital form Kedykoľvek uvidíte v katalógu toto logo, môžete si objednať túto knihu ako EoD e-Knihu!

e-knihy na objednávku v knižniciach

Služba EoD bola spustená v rámci projektu „Digitalizácia na objednávku“, ktorý je spolufinancovaný skupinou programov eTEN .

Tento projekt EÚ bol zahájený v októbri 2006 spolu s 13 knižnicami z 8 európskych krajín s trvaním do júna 2008.
Do júla 2008 existovala samostaná nezávislá sieť trinástich zakladajúcich knižníc. Odvtedy sa sieť rozšírila o ďalšie knižnice z nových krajín. Tieto knižnice sa označujú ako „asociovaní členovia siete“, ktorí začínajú službu ponúkať svojim používateľom.

Od mája 2009 do apríla 2013 bude projekt EOD spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kultúra . 20 knižníc z 10 európskych krajín sa zúčastňuje v tomto projekte, ktorý sa zameriava predovšetkým na tieto tri ciele:

  • rozšíriť sieť EOD o nových európskych členov
  • prijať EOD ako najlepší praktický model pre širšiu európsku spoluprácu, vyškoliť zainteresovaných (knižnice, múzeá či iné kultúrne organizácie) až k medzinárodnej kultúrnej službe založenej na najmodernejšej informačnej technológii
  • podporovať medzikultúrny dialóg medzi čitateľmi a používateľmi historických kníh pomocou technológií webu 2.0

Všetky európske knižnice preto vyzývajú, skontaktovať sa s koordinátorom a tiež sa stať knižniciu so službou EOD

Prečítajte si viac o sieti a službe:
Mühlberger, Günter / Silvia Gstrein. "EBooks on Demand (EOD): a European Digitization Service." IFLA Journal. 35. 1 (2009): 35-43. Online: http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf