books to ebooks

the future of reading is digital

Čo znamená EoD ?

EOD znamená e-Kniha na objednávku: Môžete požiadať o každú knihu vydanú v rokoch 1500 - 1900 z našich partnerských knižníc v digitálnej podobe.

see all FAQs