books to ebooks

Čo je reprint ?

EOD reprint je tlačená podoba e-knihy EOD , ktorá zasiela reprint ako doplnok elektronickej verzie knihy. Ide o "skutočnú" knihu v papierovej podobe s väzbou a číslom ISBN.


see all FAQs