books to ebooks

the future of reading is digital

Mida tähendab EOD?

EOD (tuleneb ingliskeelsest väljendist eBooks on Demand) on teenus, mis võimaldab tellida digitaalkoopia trükistest, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud.

see all FAQs