books to ebooks

the future of reading is digital

Euroopa raamatud mõistliku hinnaga e-raamatutena kättesaadavaks!

Visioon

Euroopa raamatukogudes on miljoneid 16.-20. sajandist pärinevaid väärtuslikke trükiseid, mida saab nende vanuse ja unikaalsuse tõttu kasutada vaid lugemissaalides.

EOD teenus teeb peidetud aarded kõigile kättesaadavaks – need on vaid hiireklõpsu kaugusel. E-raamatuid saab tellida raamatukogu kataloogist, raamatukogud digiteerivad tellitud teaviku ja saadavad selle lugejale EOD teenuse võrgustiku kaudu. Selliselt digiteeritud raamatud liidetakse teenust pakkuvate raamatukogude digitaalarhiividesse ning on seeläbi internetis kättesaadavad. 2009. aastast saab neid raamatuid lisaks digitaalsele versioonile tellida reprindina paberraamatu kujul.

eod button. on request in digital form Kui leiate selle nupuga märgistatud kataloogikirje, saate raamatust tellida digitaalkoopia ehk EOD e-raamatu!

EOD teenus raamatukogudes

EOD teenus algatati Digitisation on Demand projekti raames, kaasrahastatuna eTEN programmist.

See Euroopa Liidu projekt sai alguse 2006. a. oktoobris ja kestis 2008. a. juunini, osales 13 raamatukogu 8 riigist.
2008. a. juuliks toimis ennast teenindav võrgustik nende 13 raamatukogu kui asutavate liikmetega. Sellest ajast on võrgustikuga liitunud teiste riikide raamatukogud, kes on nn. ühinenud liikmed ja alustanud ka teenuse pakkumist.

2009. a. maist 2013. a. aprillini kaasrahastatakse EOD projekti Euroopa Komisjoni programmist Kultuur. 20 raamatukogu 10 riigist võtavad osa jätkuprojektist, mis keskendub peamiselt kolmele eesmärgile:

  • laiendada EOD võrgustikku uute liikmetega
  • teha EODst üleeroopalise koostöö parima praktika näide ja koolitada huvirühmi (raamatukogusid, muuseume jt. kultuuriasutusi) pakkuma rahvusvahelist kultuuriteenust, mis põhineb selleks loodud infotehnoloogial
  • toetada kultuuridevahelist dialoogi vanade raamatute lugejate vahel veeb 2.0 tehnoloogia abil

Kõik Euroopa raamatukogud on oodatud võtma ühendust võrgustiku koordinaatoriga, saamaks EOD raamatukoguks

Loe lähemalt võrgustiku ja teenuse kohta:
Mühlberger, Günter / Gstrein, Silvia: "EBooks on Demand (EOD): a European Digitization Service." IFLA Journal. 35. 1 (2009): 35-43. http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf