books to ebooks

the future of reading is digital

Europæiske bøger fås nu som eBøger on demand til en rimelig pris

Vision

Europæiske biblioteker rummer tilsammen millioner af bøger udgivet mellem år 1500 og 1900. På grund af deres alder og værdi har de ofte kun været tilgængelige for besøgende på det pågældende bibliotek.

Med den nye EOD service bliver disse skatte elektronisk tilgængelige for alle, der måtte ønske det. Det vil være muligt for brugerne at bestille eBøger via katalogerne på bibliotekerne; bibliotekerne vil herefter digitalisere den ønskede bog og sende den til brugeren via EOD service netværket. De bøger som digitaliseres på denne måde vil samtidig indgå i de digitale samlinger hos medlemsbibliotekerne og vil på denne måde være tilgængelige på internettet. Fra 2009 kan man også bestille eBøger som en almindelig bog ud over den digitale version.

eBøger on Demand til læsere

eod button. on request in digital formNår du ser en indgang til katalogen med dette ikon, betyder det, at bogen kan bestilles som en EOD eBog!

eBøger on Demand på bibliotekerne

EOD servicen bliver gennemført i EU-regi inden for det såkaldte eTEN projekt "Digitalisering on Demand" medfinansieret af eTEN programmet .

Dette EU projekt blev iværksat i oktober 2006 med 13 biblioteker fra 8 europæiske lande og løb frem til juni 2008.
I juli 2008 var der etableret et selvstændigt netværk med de 13 biblioteker som stiftende medlemmer. Siden da har biblioteker fra andre lande løbende tilsluttet sig netværket og tilbyder nu også servicen.

Fra maj 2009 til april 2013 vil EOD blive delvist finansieret af EU’s Culture Programme . 20 biblioteker fra 10 europæiske lande deltager i dette opfølgningsprojekt, som primært fokuserer på

  • At udvide netværket med nye europæiske medlemmer.
  • At anvende EOD som en model på bedste praksis for det europæiske samarbejde, at træne interessenter (biblioteker, museer eller andre kulturelle institutioner) til at drive multinationale kulturelle services baseret på de nyeste informationsteknologier.
  • At understøtte interkulturel dialog mellem brugere og læsere af historiske bøger ved hjælp af web 2.0 teknologi.

Alle europæiske biblioteker opfordres til at kontakte EOD-koordinatoren og blive medlem af netværket.

Læs mere om netværket og servicen:
Mühlberger, Günter / Gstrein, Silvia: "EBooks on Demand (EOD): a European Digitization Service." IFLA Journal. 35. 1 (2009): 35-43. Online: http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf