books to ebooks

the future of reading is digital

Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Image The Royal Library

Det Kongelige Bibliotek i København blev grundlagt i 1482 og som Nationalbibliotek i 1648. Som Nationalbibliotek varetager Det Kongelige Bibliotek administrationen af den danske kulturarv i form af bøger, tidskrifter, aviser, tryk, manuskripter, dokumenter, kort, billeder, fotografier og musik såvel i konventionel som digital form.
Det Kongelige Bibliotek har focus på at give let adgang til dets samlinger til forskning, studier og almen dannelse, og på samme tid sikre at samlingerne bevares til eftertiden.

Københavns Biblioteksuniversitets opgave er at sikre at de mest relevante samlinger af faglitteratur i henholdsvis konventionel og digital form er til rådighed til uddannelse og forskning på Københavns Universitet og for landet som helhed.

 

Kataloger med EOD-knap

REX
REX er bibliotekets online katalog. REX består af et antal databaser hvor samlingerne er registreret. Derudover rummer REX materiale fra databaser fra en række andre biblioteker.

Repositories

Other Catalogues