books to ebooks

the future of reading is digital

Co znamená zkratka EOD?

EOD je zkratka eBooks on Demand (e-kniha na objednávku): v digitální podobě je tak možné objednat jakoukoliv knihu vydanou v letech 1500 až 1900.

see all FAQs