books to ebooks

the future of reading is digital

Regensburgi Ülikooli Raamatukogu

Image University Library of Regensburg

1964. aastal loodud Regensburgi Ülikooli Raamatukogu kogus on umbes 3,37 raamatut, mikrovormi, auvist ja CD-ROMi ning umbes 8900 nimetust perioodikaväljaandeid.
Luues e-raamatukogu, eriti arendades e-ajakirjade raamatukogu ja andmebaasisüsteemi, on Regensburgi Ülikooli Raamatukogu omandanud juhtiva rolli Saksamaal ja mujal. Üha suuremas temaatikas pakub ta teadustööks vajalikke elektroonilisi täistekste.
Tehakse tihedat koostööd teiste Regensburgi raamatukogudega ning koostatakse ühiskataloogi näiteks Vürst Thurni ja Taxise Õukonnaraamaatukogu ning Regensburgi Riigiraamatukoguga. Teavikuid saab tellida Regensburgi avaliku e-kataloogi kaudu.