books to ebooks

the future of reading is digital

Baieri Riigiraamatukogu

picture of the library

Teadmiste varasalv ja tänapäevane infokeskus


Baieri Riigiraamatukogu, mille kogudes on umbes 9 miljonit trükist ja 90 000 käsikirja, on üks tähtsamaid rahvusvahelisi infoallikaid, mida kasutavad teadlased ja uurijad kogu maailmast.

Ajalugu
1558. aastal rajas hertsog Albrecht V Münchenis raamatukogu, mis omandas Mannheimi pfaltskrahvide kolleegiumi väga rikkaliku õukonnaraamatukogu ning laiali aetud kloostrite raamatu- ja käsikirjakogud. Seeläbi muutus Wittelsbachide õukonnaraamatukogu üheks täielikumaks koguks Euroopas. Käsikirjade ja vanatrükiste kohta kehtib see tänini.

Lühitutvustus
Praegu kogub raamatukogu väga erinevaid teavikuid alates humanitaar-, sotsiaal- ja majandusteaduste väljaannetest teadus- ja meditsiiniajakirjadeni. Suurt rõhku pannakse kreeka-rooma kultuuri, ajalugu ja muusikat ning Ida- ja Kagu-Euroopat, Kesk- ja Kaug-Ida ning Ida-Aasiat käsitleivale teavikuile. Raamatukogul on suuruselt teine trüki- ja e-ajakirjade kogu Euroopas. 1663. aastast on autoriõiguse seadusega tagatud, et raamatukogu saab kaks eksemplari kõigist Baieris trükitud väljaannetest. Raamatukogu on lisaks digitaalinfo arenduskeskus.

Ülesanded
Kohalikul, Müncheni piirkonna tasandil varustab ta kirjandusega ülikoole ja teisi teadusasutusi, riigi keskraamatukoguna säilitab dokumente, arhiveerib kultuuripärandit ning varustab kirjandusega Baieri teadlasi.
Raamatukogu osaleb koos Saksa Rahvusraamatukoguga Maini-äärses Frankfurdis ja Leipzigis, Berliini Riigiraamatukogu ja teiste raamatukogudega Saksamaa virtuaalse rahvusraamatukogu loomisel. Baieri Riigiraamatukogu põhivastutusalaks on käsikirjad ja enne 1700. aastat trükitud raamatud ning välismaal viimasel ajal ilmunud teadusväljaanded.

Kataloogid koos EOD nupp

OPACplus
Online library catalogue
Bavarian Library Network
Bavarian Union Catalogue. Via the catalogue of the Bavarian Library Network you can order eBooks and use the EOD functionality by simply clicking the EOD button. Further information.

Repositories

Bavarian Multimedia Server

Other Catalogues

Datenbank-Infosystem (DBIS)
Collection of databases
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Collection of electronic journals