books to ebooks

the future of reading is digital

Evropské knihy dostupné ve formě elektronických knih – na objednávku a za rozumnou cenu

Vize

Evropské knihovny vlastní milióny knih, které byly vydány v letech 1500 až 1900. Tyto knihy jsou – vzhledem k vysoké historické hodnotě – vyhrazeny pouze k výpůjčkám do studoven.

Díky EOD službě mohou být tyto skryté poklady dostupné komukoli – vzdálené pouhých pár kliků myší. Uživatelé si objednají elektornickou verzi knihy – e-knihu – prostřednictvím knihovního katalogu, knihovna poté požadovanou knihu zdigitalizuje a zašle ji uživateli pomocí EOD servisní sítě. Digitalizované knihy se stávají součástí digitálních knihoven a jsou tak dostupné prostřednictvím internetu i pro další zájemce. Od roku 2009 si zájemce může objednat i reprinty knih, fyzické kopie původního vydání jako příloha zdigitalizované kopie.

E-knihy na objednání čtenářů – eBook on Demand/EOD

eod button. on request in digital form Kdekoli uvidíte v katalogu tlačítko s touto značkou, můžete objednat knihu v digitalizované podobě jako e-knihu!

E-knihy na objednávku v knihovnách

Služba EOD byla zahájena v rámci projektu „Digitalizace na objednání“ financovaném v programu eTEN.

Tento projekt Evropské unie byl zahájen v říjnu 2006 a účastnilo se jej 13 knihoven z 8 evropských zemí. Jeho financování bylo ukončeno v červnu 2008.
Od července 2008 byla ustanovena síť spolupracujících knihoven složená ze zakládajících členů projektu – 13 knihoven. Tato síť fungovala na bázi samofinancování. Po té se k iniciativě připojilo několik dalších knihoven, které začaly službu EOD poskytovat také.

Od května 2009 do dubna 2013 je projekt spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Kultura. Dvacet knihoven z deseti evropských zemí se účastní navazujícího projektu, který má stanoveny tyto tři hlavní cíle:

  • rozšířit síť EOD o nové evropské členy
  • ukázat službu EOD jako praktický model spolupráce v celoevropské šíři a vyškolit zúčastněné strany ve fungování tohoto typu mezinárodní kulturní služby založené na nejmodernějších technologiích
  • odpořit kulturní dialog mezi čtenáři a uživateli historických knih pomocí technologie web 2.0.

Vyzýváme všechny evropské knihovny ke spolupráci, připojte se k nám a staňte se EOD knihovnou

Přečtěte si více o spolupráci a službě EOD:
Mühlberger, Günter / Gstrein, Silvia: "EBooks on Demand (EOD): a European Digitization Service." IFLA Journal. 35. 1 (2009): 35-43. Online: http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf